ECOTOUR - Energy Efficiency Management In Tourism Industry

ENERGY EFFICIENCY MANAGEMENT 

IN

TOURISM INDUSTRY

slide

be SMART in
using RESOURCES

slide
slide
slide

Homepage

About ECOTOUR

Ecotour

Hanke kehittää matkailualan asiantuntijoita ja luo uusia mahdollisuuksia vastata vaativiin matkailun tarpeisiin, jotka liittyvät luonnon- ja energian huomioonottamiseen.

Uusi ammattipätevyys jolle luodaan yhteneväiset vaatimukset: Matkailun Energia Johtaja. Euroopassa ja Suomessa.

Proiect

Projektin tulokset

Projektin tarkoituksena on jakaa tietoa, kokemuksia, uusia menetelmiä ja strategioita sekä ohjata niiden toteutusta.

On lisäksi huomioitavaa, että lisäarvoa tulee siitä, että kaikki hankkeen tulokset tullaan kääntämään Romaniaksi, Englanniksi, Saksaksi, Suomeksi, Hollanniksi, Espanjaksi ja Italiaksi, jotta kaikki materiaali on saatavilla kohdemaan kielillä hankkeessa mukanaoleville sekä myös laajemmalle yleisölle

Evenimente

Tapahtumat

Uuden tiedon omaksuminen ja käyttöönotto on elintärkeää, koska Euroopan tourismisektorilla työskentelevillä päätöksentekijöillä on usein haasteita asettaa strategisia päämääriä liittyen suunnitteluun ja resussien maksimointiin omassa toiminnassaan, energiatehokkuuden hallintaan sekä tietoisuuteen uusiutuvista energialähteistä.

Parteneri

Kumppanit

ECOTOUR projekti – Energiatehokkuuden hallinta matkailusektorilla, on rahoitettu “Lifelong Learning”- ohjelman kautta. Leonardo Da Vinci rahoitus tukee innovatiivisia ratkaisuja.  Tämä projekti muodostuu yliopistoista, tutkimuslaitoksista, VET-laitoksista, energiatehokkuuteen liittyvistä laitoksista ja matkailuyhdistyksistä kuudesta mukana olevasta Euroopan maasta: Romaniasta, Itävallasta, Italiasta, Espanjasta, Hollannista ja Suomesta. 

| Stiri ECOTOUR

13.10.2014

 Matkailun kestäväkehitys UNWTO:n asialistalla   “UNWTO:n 99:ssä kokouksessa Samarkandissa, nostettiin esille uusien yhteistöverkostojen luominen ja kestävä kehitys matkailualalla. Kokouksessa käsiteltiin myös matkailualan viimeisimpiä ...
detalii
13.10.2014

       Matkailualan tunnustukset ja palkinnot Vuonna 2015 Tulevaisuuden matkailun palkinto-ohjelma lähti käyntiin, ja he ottavat vastaan hakemuksia matkailuyrityksiltä jotka ottavat huomioon kestävän kehityksen toiminnassaan.  Palkint...
detalii

Oletko tekninen asiantuntija majoituspalveluissa, johtaja vai hotellin työntekijä ja halukas kokeilemaan meidän innovatiivista opetustyökalua?

Haluaisitko saada energia-asiantuntijan tiedot ja taidot? 

e-learning platform

Project Partners